Home / Works / By year created / 1970-1990 / Семейство, 1975

By year created - 1970-1990

Семейство, 1975

Семейство, 1975

Technique
сграфито
(1975)

Дикиро качва върху стената на дома - бул. Сливница 263 в София, портрети на Владимир Димитров -Майстора. В този дом - на неговия братовчет Павел, Майсторът е живял дълго време и там е създал тези портрети. Семейството (от ляво на дясно): Донка Паприкова (българската Майка Тереза), баба Траяна, дядо Павел, Вера Павлова - каката, Нада, Люба и най-малката - Паля.


Location частен дом