Начало / Произведения / Тематични цикли / Музика

Тематични цикли - Музика

„У Димитър Киров има много платна с наименования „Концерт”, „Музика”, „”Органна музика”, и това не е прищявка. Неговите творби напомнят музикални опуси, неговите теми се конструират и се разлагат в багрени петна, аналогично на музикални акорди, неговите хармонии несъмнено напомнят музикалните. Те са от типа „затворени хармонии”, които изразяват вътрешното състояние едновременно с нагледа, поради което са по необходимост музикални. Така Димитър Киров отваря врата за музикалната интерпретация на живописта, проблем, с който за съжаление досега са се занимавали предимно артистите на сецесиона.”
                                                                                                                                                                 Вл. Свинтила

Музика/Musique